taste of poison

15 tekstów – auto­rem jest tas­te of poison.

życie jest piękne by je podzi­wiać ale i ok­rutne żeby je pamiętać 

myśl • 6 września 2011, 14:16

Słowa niczym nóż, roz­dzierają me ciało nie poz­wa­lając mi zapomnieć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 maja 2011, 15:29

Na szczęście cza­sem war­to pocze­kać. Ono lu­bi się kumulować... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 kwietnia 2011, 22:49

Jed­na głupia myśl i wra­cają wspomnienia... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 kwietnia 2011, 22:33

Zad­baj o to by nig­dy nie upaść, bo nie wiado­mo kto sta­nie przed tobą. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 kwietnia 2011, 09:47

Znajdź w życiu włas­ny cel. Jeśli go osiągniesz, szczęście sa­mo przyjdzie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 kwietnia 2011, 14:34

Zmiana otocze­nia, poz­wa­la nam na no­wo od­kryć świat. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 kwietnia 2011, 08:00

Łzy, to nie oz­na­ka słabości. To znak że w twoim ser­cu nie jest jeszcze pusto. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 kwietnia 2011, 20:41

I cza­sem tak jest, że za chwi­le szczęścia płaci­my wy­soką cenę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 kwietnia 2011, 06:31

Kiedy nie ma już marzeń, życie człowieka staję się puste. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 kwietnia 2011, 10:33
taste of poison

;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność